Komunikační systémy

Unikátní inteligentní řešení poslechu na pozadí šumu a hluku

Komponenty

Komponenty komunikačního systému Dynamic SoundField

Komunikační systém Phonak Dynamic SoundField se skládá ze zařízení DigiMaster (verze 5000 nebo 7000), který zajišťuje kontinuální přenos zvuku v celé místnosti, vysílače inspiro fungujícího na principu dynamické FM komunikace a mikrofonu (náhlavový mikrofon EasyBoom nebo klopový mikrofon iLapel).

Podle aktuálních potřeb (konference, diskuze, více přednášejících apod.) lze do této základní sestavy snadno přidat další vysílače inspiro nebo mikrofony DynaMic , případně propojit více médií prostřednictvím rozhraní inspiro audioHub.

S ohledem na velikost ozvučovaných místností nabízí komunikační systém Phonak Dynamic SoundField dvě systémové konfigurace.

odkaz odkaz odkaz
DigiMaster 5000 DigiMaster 7000 inspiro
     
odkaz odkaz odkaz
inspiro audioHub EasyBoom iLapel
     
odkaz
DynaMic

KONTAKTUJTE NÁS!

odkazodkaz

Přihlášení